Duurzame waarde

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Condor Group. Daarom wordt er op verantwoorde wijze geproduceerd en worden de producten niet zelden uit gerecyclede materialen vervaardigd. Deze circulaire benadering past binnen de efficiënte procesoplossingen van de Condor Group. Het geoptimaliseerde productieproces gebruikt minimale energie en er wordt gebouwd aan eigen zonneparken waarvan het eerder deel in het voorjaar van 2020 opgeleverd is. Jaar na jaar resulteert deze aanpak in een lagere CO²-uitstoot per geproduceerde m² vloerbedekking. De Condor Group streeft er naar om zonder afval en energieneutraal te produceren.

Duurzame waarde gaat voor de Condor Group niet alleen over energieneutraal produceren of het minimale gebruik van grondstoffen. De medewerkers zijn het ‘’human capital’’ van de Condor Group. Door het bieden van ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling ontstaan duurzame arbeidsrelaties. De kennis en ervaring die aanwezig zijn op elk niveau van de Condor Group vormen de kracht van de organisatie van waaruit verder gebouwd wordt aan de toekomst.